Lista szkół - Sypniewo


4 let Technikum Rolnicze
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon:
4 let Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon:
Gimnazjum w Sypniewie
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon: 0523892207
Publiczna Szkoła Podstawowa
Szkolna 1
64-915 Sypniewo
telefon: 0672661207
Publiczne Gimnazjum
Szkolna 1
64-915 Sypniewo
telefon: 0672661207
Szkoła Podstawowa w Sypniewie
Szkolna 1
89-422 Sypniewo
telefon: 0523892023
Technikum Uzupelniające
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon:
Zasadnicza Szkołą Zawodowa Specjalna
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon:
Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie
Wł. Broniewskiego 2A
06-216 Sypniewo
telefon: 0297177786
Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie
Wł. Broniewskiego 4
06-216 Sypniewo
telefon: 0297177923
Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Sypniewie
Wł. Broniewskiego 2A
06-216 Sypniewo
telefon: 0297177786
Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie Publiczne Samorządowe Przedszkole w Sypniewie
Wł. Broniewskiego 2A
06-216 Sypniewo
telefon: 0297177766
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
telefon: 0523892069
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie
Szkolna 1
64-915 Sypniewo
telefon: 0672661207

1